Kancelaria Radcy Prawnego

Magdalena Wojcieszek

Magdalena Wojcieszek

Ubi societas, ibi ius

O mnie

Kim jestem?
Magdalena Wojcieszek jest radcą prawnym oraz adwokatem kościelnym. Czy można być i jednym i drugim jednocześnie? Można. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunkach prawo oraz prawo kanoniczne. Skończyłam studia, uzyskałam tytuł magistra prawa oraz magistra prawa kanonicznego, posiadam tytuł licencjata prawa kanonicznego. Po skończeniu aplikacji radcowskiej uzyskałam tytuł radcy prawnego. Prowadzę kancelarię radcowską w Chełmie na Placu Kupieckim 10.
Magdalena Wojcieszek jest radcą prawnym oraz adwokatem kościelnym. Czy można być i jednym i drugim jednocześnie? Można. Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunkach prawo oraz prawo kanoniczne. Skończyłam studia, uzyskałam tytuł magistra prawa oraz magistra prawa kanonicznego, posiadam tytuł licencjata prawa kanonicznego. Po skończeniu aplikacji radcowskiej uzyskałam tytuł radcy prawnego. Prowadzę kancelarię radcowską w Chełmie na Placu Kupieckim 10.
Co znaczy, że jestem magistrem obu praw?
Mogę Cię reprezentować zarówno przed sądami powszechnymi, jak również przed sądami kościelnymi. Chcesz się rozwieść, a jednocześnie masz podstawy do stwierdzenia nieważności swojego małżeństwa kościelnego? Potrzebujesz obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa? Zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy? Chcesz napisać odwołanie, apelację lub potrzebujesz odpowiedzi na pozew? Należy Ci się spadek lub masz długi? To właśnie mojej pomocy potrzebujesz. Nie musisz szukać kilku pełnomocników. Przyjdź do mnie, a ja zajmę się wszystkim.
Mogę Cię reprezentować zarówno przed sądami powszechnymi, jak również przed sądami kościelnymi. Chcesz się rozwieść, a jednocześnie masz podstawy do stwierdzenia nieważności swojego małżeństwa kościelnego? Potrzebujesz obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa? Zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy? Chcesz napisać odwołanie, apelację lub potrzebujesz odpowiedzi na pozew? Należy Ci się spadek lub masz długi? To właśnie mojej pomocy potrzebujesz. Nie musisz szukać kilku pełnomocników. Przyjdź do mnie, a ja zajmę się wszystkim.
Dlaczego masz przyjść właśnie do mnie?
Ponieważ mam dla Ciebie czas, wysłucham i pomogę. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy jako asystent radcy prawnego, a także asystent notariusza. Wiem, jak wygląda ta praca, jakie problemy mają ludzie, a przede wszystkim wiem, jak je rozwiązać. Moją pasją jest moja praca, motywuje mnie i daje chęci do działania. Przeprowadzę Cię przez trudną i zawiłą drogę postępowania sądowego. Nie chcesz sprawy w sądzie? Nie musisz, większość rzeczy rozwiążemy polubownie. Kaizen – krok po kroku. Już nie jesteś sam.
Ponieważ mam dla Ciebie czas, wysłucham i pomogę. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy jako asystent radcy prawnego, a także asystent notariusza. Wiem, jak wygląda ta praca, jakie problemy mają ludzie, a przede wszystkim wiem, jak je rozwiązać. Moją pasją jest moja praca, motywuje mnie i daje chęci do działania. Przeprowadzę Cię przez trudną i zawiłą drogę postępowania sądowego. Nie chcesz sprawy w sądzie? Nie musisz, większość rzeczy rozwiążemy polubownie. Kaizen – krok po kroku. Już nie jesteś sam.

Magdalena Wojcieszek

Magdalena Wojcieszek

Jakimi sprawami się zajmuję?

Prawo cywilne

- kompleksowe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych,
- udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym,
- reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji
-reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
- sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
- dochodzenie roszczeń z umów,
- dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (m.in. sprawy o ochronę własności, zniesienie współwłasności, ochronę naruszonego posiadania, zasiedzenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
- sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziału spadku, zachowek)
- pomoc osobom zadłużonym z tytułu umów pożyczek i kredytów, sporządzanie pism sadowych, pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty

Prawo rodzinne

- rozwód,
- separacja,
- unieważnienie małżeństwa,
- podział majątku wspólnego,
- zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,
- władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
- adopcja i przysposobienie,
- alimenty,

Prawo gospodarcze

- reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych,
- zakładanie spółek prawa handlowego,
- przekształcanie i likwidacja spółek,
- przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów założycielskich i statutów,
- sporządzanie projektów uchwał prowadzenie spraw rejestrowych,
- opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących działalności spółek,
- stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne i podatkowe

- prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi,
- sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

- porada prawna przed rozpoczęciem procesu,
- sporządzenie skargi powodowej/odpowiedzi na skargę,
- propozycje pytań dla stron i świadków,
- sporządzenie pism procesowych w toku sprawy (m.in. uwag co do opinii biegłych, odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego),
- sporządzenie głosu obrońcy po publikacji akt sprawy,
sporządzenie apelacji lub innych środków odwoławczych.

Prawo karne

- sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- sporządzanie apelacji;
- reprezentacja w sądzie.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe jako asystent radcy prawnego, a co za tym idzie mam szerokie kompetencje w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zaangażowanie

Twoja sprawa to moja sprawa. Wysłucham Cię i pomogę. U mnie nie jesteś kolejną teczką w segregatorze. Jesteś moim priorytetem. Jeśli nie mogę przyjąć Cię od razu, znaczy, że chcę przygotować się do naszej rozmowy, udzielić Ci wyczerpujących informacji. Jesteśmy w tym razem.

Komunikacja

Nasza współpraca to przede wszystkim rozmowa. Zawsze możesz do mnie zadzwonić lub napisać maila. Nie mam sztywno określonych godzinowo ram pracy. Dostosuję się do Twoich potrzeb. Spotkamy się w dogodnym terminie.

Kontakt

Adres

Plac Kupiecki 10, 22-100 Chełm

Telefon

+48 572 190 191

E-mail

radca@magdalenawojcieszek.pl

Mapa